Kosteusmittaus ja kosteuskartoitus

Kosteusmittaus ja kosteuskartoitus

Rakennusten kosteusmittauksia tehdään rakennusten kuntoarvioiden ja kosteusvaurio kartoitusten yhteydessä. Kosteuskartoitusten lähtökohdat voivat olla sattunut vuotovahinko, näkyvä vaurio tai epäilty terveyshaitta. Kosteusmittausten perusteella voidaan arvioida kosteusvaurion syytä, laajuutta ja mahdollista kuivatustarvetta. Pintakosteuskartoitukset tehdään pintakosteudenosoittimella pintaa rikkomattomalla menetelmällä. Pintakosteudenosoittimien eli pintakosteusmittareiden toiminta perustuu mitattavan materiaalin sähköisten ominaisuuksien muuttumiseen materiaalin vesipitoisuuden muuttuessa. Kosteuskartoitus on suuntaa-antava ja sen tarkoituksena on esikartoittaa rakenteen mahdollisen kosteusvaurion olemassaoloa ja laajuutta. Kosteusmittauksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa esitellään mittaus-, kosteuskartoitustulokset, mittausten perusteella tehdyt johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset.

Pintakosteudenosoittimella ei voida laatoitetuissa ja vesieristetyissä rakenteissa varmuudella
todeta onko kosteus vedeneristeen päällä vai alla.

Pintakosteusmittausten perusteella ei tule

 • tehdä rakenteiden purkupäätöstä
 • määrittää betonirakenteiden kuivatustarvetta
 • tehdä betonirakenteiden päällystyspäätöksiä

Haluttaessa varma tieto rakenteen kosteudesta (suhteellisesta kosteudesta RH) tulisi rakenteesta
ottaa joko näytepala tai tehdä rakennekosteusmittaukset.

Kosteusmittauksen hinta muodostuu työhön käytetystä kokonaisajasta (min. 3 h).

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksella kartoitetaan sovitun tilan /tilojen sisäilman laatuun ja käyttäjien terveellisyyteen vaikuttavia asioita. Kartoitetaan tilan sisäilman laatuun heikentävästi vaikuttavien rakenteiden tai talotekniikan merkitystä aistinvaraisesti pääosin rakennetta rikkomattomalla menetelmällä. (Rakenneavaukset ja materiaalinäytteenotot sovitaan tapauskohtaisesti). Tutkimukset ja mittaukset tehdään Sosiaali- ja Terveysministeriön laatiman Asumisterveysohjeen mukaisin työmenetelmin ja välinein.

Tutkimus- ja mittausmenetelminä mm. seuraavat:

 • ilmanvaihdon tutkimukset, mm. puhtaustarkastukset ja ilmanvaihdon toiminnan tarkastukset
 • kosteustutkimukset (pintamittaukset ja/tai rakennekosteusmittaukset)
 • näytteiden otot mm.
 • kemialliset yhdisteet (ammoniakki , formaldehydi, hiilidioksidi, häkä (CO), typen oksidit (NOX), VOC )
 • mikrobinäytteet sisäilmasta, pinnoilta tai materiaaleista
 • pölynkoostumus, kuidut
 • sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, suhteellinen kosteus ja CO2) hetkittäinen mittaus tai tallentavat mittaukset
 • painesuhteiden mittaukset
 • radonmittaus
 • rakenneavaukset
 • rakenteiden tiiveyden tutkiminen, merkkisavun- /merkkiaineen avulla
 • muut kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien sisäilmaongelmien selvittämiseen liittyvät tutkimukset mm. lämpökamerakuvaukset