Kuntoarvioinnit

Kuntoarvioinnit

Kiinteistön kuntoarvioinnilla havainnoidaan kiinteistön keskeisien osa-alueiden kunto ja raportoidaan havainnot toimenpide-ehdotuksineen kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi. Kuntoarviointi raportti sisältää turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat asiat sekä korjaus kustannuksiltaan merkittävimmät rakennusosien vauriot, (vauriot, jotka pahentuessaan aiheuttavat jatkossa merkittäviä vahinko- ja kustannusriskejä). Kuntoarvio suorittaminen koostuu esiselvityksistä, asukaskyselystä, kohteen tarkastuskäynnistä sekä kohteen raportoinnista. Raporttiin kootaan tarkastuksessa tehdyt havainnot toimenpide-ehdotuksineen rakennusosittain. Toimenpide-ehdotuksista kootaan sovittaessa kiinteistön PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma) vähintään 5 vuoden ajanjaksolle. Raportin liitteeksi tehdään myös koonti asukaskyselyn tuloksista sekä valokuvaliite, joka havainnollistaa kuntoarviossa tehtyjä huomioita.